Nasz zespół

dr n.med.Andrzej Popow - specjalista chirurg, flebolog - współwłaściciel kliniki

Irena Grygoruk Popow  - specjalista stomatologii ogólnej - współwłaścicielka kliniki

Justyna Popow - Suszcz - mgr fizykoterapii - współwłaścicielka kliniki

Lucyna Łapińska - pielęgniarka, specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego 

Janina Siemieniuk-pielęgniarka chirurgiczna

Karolina Martysiewicz - kosmetolog,rejestracja

Olga Kalińska - pracownik gabinetu "Beauthysphere"

Urszula Surel - rejestracja

Agnieszka Popow-studentka V roku AMB-praktyki