Rodzaje owrzodzeń

Etiopatogeneza owrzodzeń jest niezmiernie złożona. Znajomość tematu w zakresie anatomii i patomorfologii układów: tętniczego, żylnego i limfatycznego pozwala na właściwe określenie rodzaju i przyczyny powstawania owrzodzeń oraz na wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Owrzodzenie jest to różnej wielkości ubytek skóry właściwej i tkanki podskórnej, które uległy martwicy z powodu zaburzeń w napływie i odpływie krwi i chłonki w kończynach dolnych. Ze względu na główny czynnik patogenetyczny wyróżnić można następujące typy owrzodzeń:

· żylne,

· tętnicze,

· limfatyczne,

· cukrzycowe,

· immunologiczne,

· mieszane,

· nowotworowe

Trudności w odpływie krwi żylnej z kończyn dolnych powodują określone zaburzenia w krążeniu, które mogą prowadzić do owrzodzeń w obwodowych częściach goleni .


Wśród owrzodzeń pochodzenia żylnego wyróżniamy:

Ø owrzodzenia spowodowane niewydolnością żył powierzchownych - stanowią 81% wszystkich przypadków,

Ø owrzodzenia spowodowane niewydolnością żył głębokich - stanowią około 14%

Ø owrzodzenia spowodowane niewydolnością żył przeszywających,

Ø owrzodzenia tzw. mieszane, spowodowane niewydolnością żył powierzchownych, głębokich i przeszywających w różnych wariantach .